Ohjeita 2011- valmistuville Virta-opiskelijoille

Virta-koulutus päättyi vuoden 2010 lopussa ja samalla Virta-henkilöstön työnkuvat muuttuivat. Virta-opiskelijat siirtyvät vuoden 2011 alusta käyttämään Taiteen laitoksen kuvataideopetuksen koulutusohjelman palveluita. Alle on listattu keskeisiä henkilöitä opintojen loppuunsaattamisen näkökulmasta.

Jos sinulla on suoritettavana vain opinnäytetyö, ohjaajat ovat määritelty ja työskentely hyvässä vauhdissa niin työskentely jatkuu vanhaan malliin. Opinnäytetyön jättämiseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa osastosihteerille. Jos sinulta puuttu opintoja etkä ole varma miten toimia, ota yhteys taidekasvatuksen koulutusohjelman opintosihteeriin.

Yhteystiedot

Kaikkien säköpostiosoitteet ovat nykyään muodossa etunimi.sukunimi@aalto.fi

Opintojen ohjaus

  • opintojen tarkistus
  • puuttuvien opintojen suorittaminen

Opintosihteeri Pekka Uusivuori

Muu valmistumiseen liittyvä

  • Opinnäytettyön jättäminen
  • Opinnäytettyön tarkistukseen liittyvät kysymykset
  • Opinnäytettyön esittelytilaisuudet
  • kypsyyskoe

Osastosihteeri Sirpa Salo

Taidekasvatuksen koulutusohjelmavastaava

  • opintoihin liittyvät ongelmatilanteet
  • opintojen hyväksiluku sekä korvaavuudet

Koulutusohjelmavastaava Rastas Marja

 

Esa Salmio
3.1.2011