LOPPUTYÖ

Tälle sivulle kerätää lopputyöhön liittyviä ohjeita ja linkkejä - mm. juuri uudistetut TaiKin yleiset, kaikkia koulutusohjelmia koskevat lopputyöohjeet. Ohjeita julkaistaan lopputyöprosessin mukaisesti syksyn ja kevään aikana. Sivun päivityksistä ilmoitetaan Virta III pääsivulla.

Taiteen maisterin tutkinnon opinnäytetyö (lopputyö)

Virt@ koulutuksessa suoritetaan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa taiteen maisterin tutkinto, johon sisältyy 40 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Arkikielessä taiteen maisterin tutkinnon opinnäytteestä käytetään lyhyempää käsitettä ”lopputyö” ja sitä käytetään myös tällä sivustolla.

Virt@ lopputyösivulla annetaan erilaisia ohjeita ja opastusta lopputyön tekemiseen, jättämiseen ja tarkastukseen. Ohjeet on muokattu ja täsmennetty taidekasvatuksen osaston lopputyöohjeista Virt@ koulutusta varten, eli tukeudu ensisijaisesti näihin ohjeisiin. Ohjeita päivitetään tarpeen mukaan ja tästä ilmoitetaan aina erikseen Virta-ajankohtaista sivulla.