Esittely

Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto on toteuttanut projektimuotoista Virt@ koulutusta, joka perustuu pääosin verkko-opetukseen ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön. Opiskelijoilta edellytetään taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja kuvataiteen opetuskokemusta. Opintojen myötä opiskelijat saavat taiteen maisterin tutkinnon ja kuvataideopettajan pätevyyden. Kaksi ensimmäistä koulutusprojektia toteutettiin vuosina 2001-2007 ja kolmas alkaa elokuussa 2007 ja päättyy 2010. Virt@ koulutus järjestetään Opetusministeriön erillisrahoituksella osana ns. opettajankoulutuksen laajennusohjelmaa.

Virt@ koulutuksen taustalla on taidekasvatuksen osaston pitkäjänteinen työ erilaisten opettajankoulutusmallien kehittämiseksi; koulutuksen monipuolistaminen, erilaisten opiskelijoiden rekrytoiminen ja koulutuksen rakentaminen heidän osaamiselle sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa. Virt@ koulutuksen yleisempänä tavoitteena on kokeilla ja kehittää erilaisia verkko-oppimisen ja -opetuksen menetelmiä ja tuotantomalleja kuvataiteen ja taideteollisen alan koulutukseen. Virt@ onkin synnyttänyt useita rinnakkaisia, toisiaan tukevia kehittämishankkeita, jotka perustuvat korkeakoulun sisäiseen, yliopistojen väliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Verkko-opetuksen yhteinen suunnittelu ja toteuttaminen tarjoaa työyhteisölle mahdollisuuden opetuksen uudelleen arviointiin ja kehittämiseen, ja myös koko toimintakulttuurin ja johtamisen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Yleisellä tasolla kyse on siirtymisestä yksilöllisestä työstä kohti yhteisöllistä tiedon jakamista ja rakentamista. Verkko-opetus haastaa myös työyhteisön käsitteen laajentamiseen oppilaitosten yhdessä toteuttaman tai toisilleen tarjoaman opetuksen avulla.